In deze nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief informeren we je over ons ambulante zorgaanbod en onze doelgroep. Verder vertellen we je over de recente overname van Flevostate en wat dit voor IAG-trajecten van jongeren en gezinnen uit Flevoland betekent.

Ook presenteren we onze locatie aan de Geert Grootestraat, waar we succesvol vormgeven aan de transformatieopgave binnen het sociaal domein. Tot slot vertelt een cliënt over zijn ervaring met PerspektieV.

Ons zorgaanbod

Perspektiev biedt een aantal vormen van zorg, behandeling, begeleiding, onderwijs en huisvesting. Naast 24-uurs hulp met verblijf, kleinschalig beschermd- en begeleid wonen, bieden we jeugdzorg+, leveren we crisiszorg en hebben we een 3-milieuvoorziening,

Tevens hebben wij een eigen behandelteam dat bestaat uit GZ-psychologen, gedragsdeskundigen, een systeemtherapeut, IAG’ers en MDFT’ers.

Daarnaast hebben wij een groeiend aantal ambulante teams voor (intensieve) thuisondersteuning en bieden we individuele- en gezinstherapie.

Onze doelgroep

Wij begeleiden kwetsbare jongeren op hun weg naar een kansrijke toekomst. Perspektiev is specialist in de doelgroep 12- tot 24-jarigen die mogelijk niet langer thuis kunnen wonen.

Deze bijzondere groep vraagt om een eigen en bijzondere aanpak. Niet het probleemgedrag staat centraal, maar de mogelijkheden en de talenten.

Steeds vaker helpen wij hele gezinnen en voorkomen wij zo uithuisplaatsingen van kinderen.

Overname
Flevostate

Er komt veel kijken bij het bieden van zorgcontinuïteit aan cliënten wanneer een zorginstelling zich genoodzaakt ziet haar activiteiten te moeten staken.PerspektieV heeft hier eerder ervaring mee opgedaan en heeft besloten om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de activiteiten van Flevostate voort te zetten.

Wel hebben we er voor gekozen om het aanbod 24-uurszorg met verblijf niet te continueren. Ten tijde van het faillissement verbleven er geen jeugdigen binnen de 24-uurszorg met verblijf. Ook was de kwaliteit van de woonomgeving niet toereikend. Tezamen met onze ambities rondom de ambulantisering van de 24-uurszorg zijn we daarom tot dit besluit gekomen.

In een interview met omroep Flevoland legt directeur Frank ter Burg goed uit wat onze ambities zijn, om het interview terug te kijken klik hier.

Ambulantisering
Flevoland

Aan de Biscayestraat in de Noordoostpolder heeft PerspektieV een woonvoorziening met 9 plekken.

De komende jaren zal deze woonvoorziening steeds meer gaan dienen als ‘stok achter de deur’ bij Intensief Ambulante Gezinstrajecten waar wij steeds meer gezinnen in Flevoland mee helpen. Soms loopt de spanning thuis echter op en is een time-out, buitenshuis even een paar dagen op adem komen, de enige manier om een uithuisplaatsing te voorkomen.

Dat kan dan aan de Biscayestraat of op een van onze andere 14 locaties waar ook 24-uurszorg geboden wordt. Zo creëren we rust, vertrouwen en succes in onze ambulante behandeltrajecten en binnen gezinnen.

Met de aanvulling van de zorgprofessionals van Flevostate kunnen we in Flevoland nog beter en actiever vorm gaan geven aan deze ambulante trajecten.

Locatie in beeld, de Geert Groote in Zwolle

In dit in 2021 nieuw opgeleverde zorgconcept ontvangen kwetsbare groepen jongeren, jongvolwassenen en volwassenen ondersteuning aan huis, met als doel om uiteindelijk volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Het complex bestaat uit 65 appartementen; in 53 appartementen wonen mensen met een hulpvraag. PerspektieV heeft hier de beschikking over een twintigtal appartementen, de cliënten van de overige appartementen worden bediend door onze samenwerkingspartners Philadelphia, Leger des Heils of Humanitas. Het is de bedoeling dat bewoners van het complex daar tijdelijk wonen. Door begeleiding, training en ondersteuning worden bewoners klaargestoomd om ook daadwerkelijk zelfstandig te gaan wonen. Het zijn kleine appartementen met gedeelde, gezamenlijke woonruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, maar ook trainingen kunnen volgen.

PerspektieV is succesvol in haar aanpak, sinds de oplevering van het project zijn 11 jeugdigen doorgestroomd vanuit Beschermd Wonen naar Begeleid Wonen. Vijf jeugdigen zijn van Begeleid Wonen naar zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning overgegaan en de eerste cliënten zijn verhuisd, op naar een volledig zelfstandige toekomst.

Voor meer informatie over onze locatie aan de Geert Grootestraat in Zwolle en onze andere locaties zie onze website.

De PerspektieV methode: Onze kernwaarden

Positief leefklimaat

Wij werken met de methodiek ‘Leefklimaat!’. Lees hier meer over deze methodiek. Volgens deze methodiek ontstaat er ruimte voor verwerking en herstel als er sprake is van een positief leef-, leer- en werkklimaat. Dit klimaat wordt gecreëerd door scherp te focussen op drie psychologische basisbehoeften namelijk; verbondenheid, competentie en autonomie. Intrinsieke motivatie wordt hierdoor aangeboord.

Verbondenheid

Ieder mens heeft behoefte aan het maken van verbinding. Voor onze doelgroep is dit extra belangrijk. Vanuit nabijheid begeleiding bieden staat dan ook centraal. Er wordt eerst gewerkt aan een basis met openheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Hierdoor worden jongeren in staat gesteld om meer (zelf)vertrouwen te ontwikkelen en in hun eigen kracht te gaan staan. Verbondenheid gaat ook om het in beeld brengen en betrekken van ouders. Hulpverleners zijn vaak tijdelijk betrokken, maar ouders en/of familie zijn vaak blijvend.

Competentie

Het is belangrijk dat er in het leven sprake is van ontwikkeling. Ontwikkeling geeft hoop en biedt toekomstperspectief. Ook wel ‘groei’ genoemd. Het gaat hierbij om het ontdekken van talenten, leren door te doen en hierbij fouten mogen maken. Vanuit je intrinsieke motivatie op zoek gaan naar wat jou drijft en inspireert.

Autonomie

‘Als je het voor me knipt, voor me opent, voor me tekent, voor me klaarzet en voor me vindt, dan leer ik vooral dat jij het beter kunt dan ik’. (Uit Topwijs)
Bij professioneel opvoeden en het bieden van hulpverlening aan jongeren en (jong)volwassenen is het stimuleren van persoonlijkheidsontwikkeling en het vormen van een moreel kompas van belang. Dit ontstaat door vallen en opstaan en het maken van eigen keuzes. Zonder hierbij de jongere uit het oog te verliezen.

Client vertelt:“Ik kreeg vaak te horen wat ik fout deed. Nu bij PerspektieV krijg ik vooral te horen wat ik goed doe. Dat heeft me zelfvertrouwen gegeven. Ik heb mijn diploma gehaald en krijg binnenkort een eigen appartementje.”

Mike (19)

Meer informatie over PerspektieV, beschikbare plaatsen, gezinshulp en aanmelden 

         Perspektiev
         Bezoekadres
         Meeuwenplen 6
         WB  Kampen         
         Telefoon
         (038) 30 30 157         
         E-mail
         aanmelding@perspektiev.nl