Ons zorgaanbod

Wonen, leren en werken

Wij bieden een aantal vormen van zorg, begeleiding en huisvesting. Naast de 24-uurs woonbegeleiding (beschermd wonen) kennen we ook verschillende vormen van begeleid wonen. Wij hebben verschillende wooneenheden in Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Aanvullend zijn er teams ingeschakeld voor individuele (ambulante) thuisondersteuning. Vaak maatwerk op aanvraag.

Meer over onze teams en de verdeling van de zorg over onze locaties lees je hieronder.

Kantoor Kampen

Intern Behandelteam

Perspektiev heeft een intern behandelteam. Binnen dit behandelteam zijn verschillende disciplines werkzaam: een GZ-psycholoog, gedragsdeskundigen, een systeemtherapeut en IAG’ers. Het behandelteam wordt ondersteund door een psychodiagnostisch werker. Het behandelteam behandelt interne aanvragen voor zowel diagnostiek als behandeling. Het multidisciplinaire karakter van het behandelteam zorgt ervoor dat de diagnostiek en behandeling van cliënten binnen Perspektiev gestroomlijnd verloopt en dat de cliënt daarnaast de meest passende vorm van behandeling krijgt. Enkele voorbeelden van behandelingen die binnen PerspektieV aangeboden worden zijn: Systeemtherapie, CGT en EMDR, Schematherapie, AFT (Agressie Frustratie Training) en IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding). Indien wenselijk verwijst het behandelteam ook extern door. Vanuit PerspektieV wordt samengewerkt met verschillende ketenpartners en klinische behandelsettingen voor jongeren die bijvoorbeeld een tijdelijke behandelopname nodig hebben. Binnen het behandelteam wordt ook ruimte geboden voor het opdoen van leer- werkervaring door professionals in opleiding.

Onze zorglocaties & teams

 • Woonlocatie Biscayestraat 29 Emmeloord
 • Klein Lageland Zwartsluis
 • Gezinshuis Heerd
 • Woonlocatie Apeldoorn
 • Kampen Voorstraat
 • Nachtegaalstraat Zwolle
 • Goudsteeg Zwolle
 • Begeleid Wonen aan de Roelingsbeek
 • Woongroep Wapeveld
 • Klein Lageland Zwartsluis
 • Ossenmarkt in Zwolle
 • Herberg De Wildeman

Zwolle

Begeleid Wonen

Roelingsbeek in Zwolle

Aanbod
Beschermd wonen
Begeleid wonen
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
20-25

Woonzorg-locaties
Roelingsbeek
Korte Smeden
Bethlehemkerkplein
Wilhelminastraat
Borneostraat

Het goed op elkaar ingespeelde team ondersteunt jongeren in het behalen van hun individuele doelen. De cliënten zijn al wat ouder en beheerst een zekere mate van zelfstandigheid. Het merendeel woont ‘beschermd’. Dat wil zeggen dat er 24 uur per dag zorg geboden kan worden, mocht dat nodig zijn. Dat doet het team in samenwerking met het Team Zwolle Centrum. De begeleiding is vaak gericht op zelfstandig wonen. In totaal begeleidt het team 20 tot 25 cliënten, verspreid over de verschillende woonhuizen of appartementen. Daarnaast biedt het team de jongvolwassenen die al zelfstandig wonen (vaak uitstroom) de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen; de zogenaamde thuisondersteuning.

Goudsteeg Zwolle

De Goudsteeg in Zwolle

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
14

Woonzorg-locaties
Goudsteeg
Ossenmarkt

In het hartje van de Zwolse binnenstad begeleidt het Team Zwolle Centrum een groep jongeren in twee karakteristieke historische panden waar ze ‘beschermd wonen’. De jongeren wonen op hun eigen kamer, maar delen toiletten, badkamer en keuken. Het pand aan de Goudsteeg is het grootst en kent ook een kantoor en een kamer voor de ‘slaapwacht’, zodat er 24 uur per dag zorg geboden kan worden. Het doel is uiteindelijk om de jongeren die hier verblijven meer regie te laten krijgen over hun leven en hun traject en hen door te laten stromen naar een meer zelfstandige woonplek.

Nachtegaalstraat Zwolle

De Nachtegaalstraat in Zwolle

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
14

Woonzorg-locaties
Nachtegaalstraat
Mussenhage

Vlak naast het centrum, in de karakteristieke volkswijk Kamperpoort, begeleidt het team een groep jongeren verspreid over twee locaties. De 24-uurs begeleiding is individueel en ‘op maat’. Aan de Nachtegaalstraat wonen 5 duo’s in 5 appartementen. De jongeren hebben ieder een eigen slaapkamer maar delen de overige kamers met hun huisgenoot. Vlak daarnaast, in de Mussenhage, delen 4 jongeren een woonhuis waar ze ieder hun eigen kamer hebben, maar woonkamer, keuken, badkamer en toiletten delen. Ook op deze woonlocaties hebben de jongeren zich ten doel gesteld om door te stromen naar een meer zelfstandige woning, soms begeleid of een eigen plek aangevuld met individuele (ambulante) thuisondersteuning.

Geert Grootestraat in Zwolle

Geert Grootestraat in Zwolle

Aanbod
Begeleid wonen
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
N.t.b.

Woonzorg-locatie
Geert Grootestraat (in aanbouw)

In het voorjaar van 2021 verrijst aan de Geert Grootestraat 5 in de Zwolse wijk Diezerpoort, een innovatieve woonvoorziening met betaalbare appartementen voor mensen die behoefte hebben aan individuele ondersteuning. Hiervoor ondertekenden in december 2019 acht initiatiefnemers, waaronder PerspektieV, een samenwerkingsovereenkomst. In dit unieke zorgconcept ontvangen kwetsbare groepen ondersteuning aan huis, met als doel om uiteindelijk volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. PerspektieV krijgt hier de beschikking een aantal appartementen.

Kampen

Kampen Voorstraat

De Voorstraat in Kampen.

Aanbod
Begeleid wonen
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
8

Woonzorg-locaties
Ebbingestraat
Voorstraat

Team Kampen biedt begeleid wonen en ambulante zorg aan jongeren en jong volwassenen en heeft locaties in de binnenstad van Kampen. Aan de Ebbingestraat worden de puntjes op de ‘i’ gezet voor wat betreft zelfredzaamheid en zelfstandig wonen. Van daaruit is doorstroom mogelijk naar een studio aan de Voorstraat, ook gelegen in hartje centrum. Hier hebben de jongeren een studio met eigen sanitair. Dit is de laatste fase naar zelfstandig wonen. Het team blinkt uit in nauwe samenwerking. Met elkaar, met de jongere en met het netwerk. Daarnaast is er ruime expertise in en een breed netwerk voor arbeidstoeleiding.

Wapenveld

Woongroep Wapeveld

De woongroep in Wapenveld.

Aanbod
3-milieuvoorziening beschermd wonen
Begeleid wonen

Aantal cliënten
42

Woonzorg-groepen
Groep Meer
Groep Oceaan
Groep Zee
Tuinhuis

Onze grootste woonzorg-locatie bevindt zich in Wapenveld, aan de Groteweg 1-3, tegen de Veluwse bossen aan. Het is een zogenaamde 3-milieuvoorziening: wonen, scholing en vrije tijd op hetzelfde terrein. Op het terrein verblijven ongeveer 40 jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 19 jaar, verdeeld over drie groepen: Meer, Oceaan en Zee. Afhankelijk van je leeftijd en je situatie kom je in een van de groepen. Elke groep heeft een eigen gebouw. Daarnaast is er nog het Tuinhuis; een aparte woning waar je kunt oefenen in het zelfstandig wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Op doordeweekse dagen wordt er voor alle groepen gekookt door een echte kok. In het weekend koken jullie samen met de begeleiders en doen jullie ook de boodschappen.

Apeldoorn

Apeldoorn

De Arnhemseweg 343 in Apeldoorn

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
6

Woonzorg-locatie
Arnhemseweg

Het huis aan de Arnhemseweg ligt in de wijk Apeldoorn Zuid. De mooie oude woning (gebouwd in 1931) heeft 6 slaapkamers, een grote woonkamer, keuken, een kantoor en een activiteitenkelder. Het huis ligt dichtbij het winkelcentrum en veel scholen. In Apeldoorn is 24 uur per dag zorg beschikbaar. Het ervaren en gedreven team geeft je de ruimte om je verantwoordelijkheid te nemen. Samen met je persoonlijke begeleider ga je een plan maken voor je toekomst. Daarin staan de doelen voor je persoonlijke ontwikkeling en de doelen voor je school- of werkontwikkeling. Wat zijn jouw talenten en waar wil je beter in worden? We gaan dat niet voor jou beslissen, maar samen ontdekken.

Heerde

Het gezinshuis in Heerde.

Aanbod 
Gezinshuis

Aantal cliënten
7

Woonzorg-locatie
Villa De Plakmeierij

In Heerde beschikt Perspektiev over een gezinshuis waar maximaal 7 kinderen kunnen wonen. De prachtige villa uit de jaren ’30, de grote tuin en de bosrijke omgeving stralen rust uit. De in het gezinshuis geplaatste kinderen wonen in het huis van de gezinshuis-ouders en worden hiermee onderdeel van hun gezinsstructuur. In de tuin van de villa staan twee aanleunwoningen die bewoond worden door oudere jongeren die willen oefenen met gepaste zelfstandigheid. Voor alle kinderen geldt dat de achtergrond van het gezin van herkomst wordt erkend en op gepaste wijze wordt betrokken. De kinderen kunnen rekenen op een permanente nabijheid van de gezinshuis-ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvoeding en begeleiding van kinderen met complexe problematiek. De ouders en het familienetwerk van de kinderen houden, indien haalbaar, een actieve plek in het leven van de kinderen. De gezinshuis-ouders streven ernaar om de kinderen te laten profiteren van gewone aspecten van het gezinsleven en de veiligheid die een gezin biedt. Zo worden zij betrokken bij het halen van de boodschappen, het koken en worden er samen huishoudelijke taken uitgevoerd. De kinderen kunnen sporten bij een plaatselijke sportvereniging.

Emmen & Hardenberg

LOC Hardenberg

Het team van PerspektieV houdt kantoor in LOC+Hardenberg.

Aanbod
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
21

Woonzorg-locaties
Geen

Binnen de meeste gemeentes komen soms gecompliceerde situaties voor, waarbij je niet direct weet wat je er mee aan moet. Hierbij kun je denken aan mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en die zichzelf en/of hun leefomgeving vervuilen of lijden aan hoarding (verzamelzucht). Het komt regelmatig voor dat deze doelgroep kampt met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Team Emmen – Hardenberg biedt ambulante thuisondersteuning aan (jong-)volwassenen. Het team komt bij je thuis om de moeilijkheden die jij ervaart, samen met jou op te pakken. Wat de begeleider doet hangt af van de specifieke vraag. Daarnaast zijn de ambulante medewerkers ook gespecialiseerd in het werken met psychiatrische- en verslavingsproblematiek, zorgmijders en met mensen met multi-problematiek. Het team kenmerkt zich door zijn korte lijnen met de overheid, werkveld specialisten en keten-partners.

Lemmer

Herberg De Wildeman

Herberg De Wildeman in Lemmer.

Aanbod
Beschermd wonen
Horeca leer- en werkplek

Aantal cliënten
7

Woonzorg-locatie
Cafe-Restaurant Herberg De Wildeman

In samenwerking met het horecabedrijf De Wildeman biedt PerspektieV jongeren tussen de 16 en 23 jaar een stabiele woon-, leer- en werkplek in een grandcafé-restaurant. Zij volgen een relevante opleiding en willen zich verder ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel.

Op een plek waar geoefend kan worden, waar fouten gemaakt mogen worden en waar de jongeren geleerd wordt om door te zetten. Om vooral vanuit hun eigen intrinsieke motivatie hun plek in het horecabedrijf vorm te geven. Wat ze in de opleiding leren, wordt direct in de praktijk toegepast. In een veilig en vertrouwd meester-leerling klimaat.

De horeca-onderneming wordt geleid door horeca-professionals en de begeleiding van de jongeren is in handen van professionele en gecertificeerde pedagogische medewerkers.

Zwartsluis

Zwartsluis

De locatie Klein Lageland in Zwartsluis.

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
6

Woonzorg-locatie
Klein Lageland

Locatie Zwartsluis biedt ‘beschermd wonen’ in een huiselijk sfeer aan zes jongeren in de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. Alle jongeren hebben een eigen kamer en delen daarnaast de woonkamer, de keuken, twee badkamers en een tuin. Op de groep wordt er geleefd en geleerd. De jongeren werken individueel, maar ook in samenwerking met elkaar, aan persoonlijke doelen. De vrijstaande woning, gebouwd in 1965, ligt in een rustige woonwijk dicht bij het water. Dit maakt wateractiviteiten in de zomer mogelijk. Op 500 meter afstand bevinden zich het winkelcentrum en busstation van Zwartsluis.

Emmeloord

De woonlocatie in Emmeloord.

Aanbod
Beschermd wonen
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
9

Woonzorg-locatie
Biscayestraat

In Emmeloord bieden we in twee geschakelde woningen beschermde woonzorg aan negen jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Binnen deze locatie is er de mogelijkheid om door te stromen. Zes slaapkamers bevinden zich op de 1ste en 2de verdieping van het eerste huis. Beneden is er een gezamenlijk huiskamer en keuken waar een huiselijke sfeer heerst en groepsmomenten plaats vinden. In het tweede huis, de doorstroom-woning, zijn drie slaapkamers met een gedeelde badkamer en keuken. Hier wonen jongeren die toe zijn aan het oefenen met meer zelfstandigheid. Op de locatie is 24 uur per dag, 7  dagen per week, begeleiding aanwezig. Het team in Emmeloord begeleidt ook enkele cliënten in de directe omgeving door individuele (ambulante) thuisondersteuning.