Ons zorgaanbod

Wonen, leren en werken

Wij bieden een aantal vormen van zorg, begeleiding, behandeling en huisvesting. Naast de 24-uurs woonbegeleiding (beschermd wonen) kennen we ook verschillende vormen van begeleid wonen en ambulante gezinsbegeleiding en gezinsbehandeling. Wij hebben verschillende wooneenheden in Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Aanvullend zijn er teams ingeschakeld voor individuele (ambulante) thuisondersteuning. Vaak maatwerk op aanvraag.

Meer over onze teams en de verdeling van de zorg over onze locaties lees je hieronder.

Kantoor Kampen

Intern Behandelteam

Perspektiev heeft een intern behandelteam. Binnen dit behandelteam zijn verschillende disciplines werkzaam: een GZ-psycholoog, gedragsdeskundigen, een systeemtherapeut, IAG’ers en MDFT’ers. Het behandelteam behandelt interne aanvragen voor zowel diagnostiek als behandeling. Het multidisciplinaire karakter van het behandelteam zorgt ervoor dat de diagnostiek en behandeling van cliënten binnen Perspektiev gestroomlijnd verloopt en dat de jongere en/of het gezin daarnaast de meest passende vorm van behandeling krijgt. Enkele voorbeelden van behandelingen die binnen PerspektieV aangeboden worden zijn: CGT en EMDR, Schematherapie, PMT (Psychomotorische Therapie), Systeemtherapie, AFT (Agressie Frustratie Training) en IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) en MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie). Indien wenselijk verwijst het behandelteam ook extern door. Vanuit PerspektieV wordt samengewerkt met verschillende ketenpartners en klinische behandelsettingen voor jongeren die bijvoorbeeld een tijdelijke behandelopname nodig hebben. Binnen het behandelteam wordt ook ruimte geboden voor het opdoen van leer- werkervaring door professionals in opleiding.

Onze zorglocaties & teams

  • Woonlocatie Biscayestraat 29 Emmeloord
  • Klein Lageland Zwartsluis
  • Nachtegaalstraat Zwolle
  • Goudsteeg Zwolle

Zwolle

Aanbod
Beschermd wonen
Begeleid wonen
Individuele (ambulante) Thuisondersteuning
Forensische zorg (Jeugdreclassering, DJI)

Aantal cliënten
20-25

Woonzorg-locaties

Korte Smeden
Bethlehemkerkplein
Wilhelminastraat
Borneostraat

Het goed op elkaar ingespeelde team ondersteunt jongeren in het behalen van hun individuele doelen. De cliënten zijn al wat ouder en beheerst een zekere mate van zelfstandigheid. Het merendeel woont ‘beschermd’. Dat wil zeggen dat er 24 uur per dag zorg geboden kan worden, mocht dat nodig zijn. Dat doet het team in samenwerking met het Team Zwolle Centrum. De begeleiding is vaak gericht op zelfstandig wonen. In totaal begeleidt het team 20 tot 25 cliënten, verspreid over de verschillende woonhuizen of appartementen. Daarnaast biedt het team de jongvolwassenen die al zelfstandig wonen (vaak uitstroom) de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen; de zogenaamde thuisondersteuning.

Forensische zorg;

Binnen het aanbod van de Forensische Zorg wordt gewerkt aan toekomstperspectief en terugkeren in de maatschappij. Werken aan verbinding en een stabiele basis zijn hierbij belangrijke pijlers. Om dit te kunnen realiseren wordt hier in het begin van het traject dan ook uitgebreid bij stilgestaan. Daarnaast wordt middels dagelijkse begeleiding van de jongvolwassene gewerkt aan het psychisch welbevinden en het sociaal functioneren. Waar nodig in combinatie met behandeling. Voorkomen van recidive is hierbij het uiteindelijke doel. Om dit te kunnen realiseren wordt systeemgericht gewerkt. Het netwerk rondom de jongvolwassene wordt zo intensief mogelijk betrokken. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de inzet van MDFT of systeemtherapie.

Goudsteeg Zwolle

De Goudsteeg in Zwolle

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
14

Woonzorg-locaties
Goudsteeg
Ossenmarkt

In het hartje van de Zwolse binnenstad begeleidt het Team Zwolle Centrum een groep jongeren in twee karakteristieke historische panden waar ze ‘beschermd wonen’. De jongeren wonen op hun eigen kamer, maar delen toiletten, badkamer en keuken. Het pand aan de Goudsteeg is het grootst en kent ook een kantoor en een kamer voor de ‘slaapwacht’, zodat er 24 uur per dag zorg geboden kan worden. Het doel is uiteindelijk om de jongeren die hier verblijven meer regie te laten krijgen over hun leven en hun traject en hen door te laten stromen naar een meer zelfstandige woonplek.

Nachtegaalstraat Zwolle

De Nachtegaalstraat in Zwolle

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
14

Woonzorg-locaties
Nachtegaalstraat
Mussenhage

Vlak naast het centrum, in de karakteristieke volkswijk Kamperpoort, begeleidt het team een groep jongeren verspreid over twee locaties. De 24-uurs begeleiding is individueel en ‘op maat’. Aan de Nachtegaalstraat wonen 5 duo’s in 5 appartementen. De jongeren hebben ieder een eigen slaapkamer maar delen de overige kamers met hun huisgenoot. Vlak daarnaast, in de Mussenhage, delen 4 jongeren een woonhuis waar ze ieder hun eigen kamer hebben, maar woonkamer, keuken, badkamer en toiletten delen. Ook op deze woonlocaties hebben de jongeren zich ten doel gesteld om door te stromen naar een meer zelfstandige woning, soms begeleid of een eigen plek aangevuld met individuele (ambulante) thuisondersteuning.

Geert Grootestraat in Zwolle

Geert Grootestraat in Zwolle

Aanbod
Begeleid wonen
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
N.t.b.

Woonzorg-locatie
Geert Grootestraat (in aanbouw)

In het voorjaar van 2021 verrijst aan de Geert Grootestraat 5 in de Zwolse wijk Diezerpoort, een innovatieve woonvoorziening met betaalbare appartementen voor mensen die behoefte hebben aan individuele ondersteuning. Hiervoor ondertekenden in december 2019 acht initiatiefnemers, waaronder PerspektieV, een samenwerkingsovereenkomst. In dit unieke zorgconcept ontvangen kwetsbare groepen ondersteuning aan huis, met als doel om uiteindelijk volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. PerspektieV krijgt hier de beschikking een aantal appartementen.

Emmen & Hardenberg

LOC Hardenberg

Het team van PerspektieV houdt kantoor in LOC+Hardenberg.

Aanbod
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
21

Woonzorg-locaties
Geen

Binnen de meeste gemeentes komen soms gecompliceerde situaties voor, waarbij je niet direct weet wat je er mee aan moet. Hierbij kun je denken aan mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en die zichzelf en/of hun leefomgeving vervuilen of lijden aan hoarding (verzamelzucht). Het komt regelmatig voor dat deze doelgroep kampt met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Team Emmen – Hardenberg biedt ambulante thuisondersteuning aan (jong-)volwassenen. Het team komt bij je thuis om de moeilijkheden die jij ervaart, samen met jou op te pakken. Wat de begeleider doet hangt af van de specifieke vraag. Daarnaast zijn de ambulante medewerkers ook gespecialiseerd in het werken met psychiatrische- en verslavingsproblematiek, zorgmijders en met mensen met multi-problematiek. Het team kenmerkt zich door zijn korte lijnen met de overheid, werkveld specialisten en keten-partners.

Zwartsluis

Zwartsluis

De locatie Klein Lageland in Zwartsluis.

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
6

Woonzorg-locatie
Klein Lageland

Locatie Zwartsluis biedt ‘beschermd wonen’ in een huiselijk sfeer aan zes jongeren in de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. Alle jongeren hebben een eigen kamer en delen daarnaast de woonkamer, de keuken, twee badkamers en een tuin. Op de groep wordt er geleefd en geleerd. De jongeren werken individueel, maar ook in samenwerking met elkaar, aan persoonlijke doelen. De vrijstaande woning, gebouwd in 1965, ligt in een rustige woonwijk dicht bij het water. Dit maakt wateractiviteiten in de zomer mogelijk. Op 500 meter afstand bevinden zich het winkelcentrum en busstation van Zwartsluis.

Aanbod
Beschermd wonen

Aantal cliënten
6 jongeren per woning.

Woonzorg-locatie
Buitenkwartier.

Locatie Buitenkwartier biedt ‘beschermd wonen’ in een huiselijk sfeer aan zes jongeren in de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar. In twee aan elkaar geschakelde woningen, die beide plek bieden voor zes jongeren, is er 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. Alle jongeren hebben een eigen kamer en delen daarnaast de woonkamer, de keuken, twee badkamers en een tuin. Binnen deze kleinschalige woonvorm wordt er geleefd en geleerd. De jongeren werken individueel, maar ook in samenwerking met elkaar, aan persoonlijke doelen. Op 500 meter afstand bevinden zich het winkelcentrum en busstation van Zwartsluis.

Emmeloord

De woonlocatie in Emmeloord.

Aanbod
Beschermd wonen
Individuele (ambulante) thuisondersteuning

Aantal cliënten
8

Woonzorg-locatie
Biscayestraat

In Emmeloord bieden we in twee geschakelde woningen beschermde woonzorg aan negen jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Binnen deze locatie is er de mogelijkheid om door te stromen. Zes slaapkamers bevinden zich op de 1ste en 2de verdieping van het eerste huis. Beneden is er een gezamenlijk huiskamer en keuken waar een huiselijke sfeer heerst en groepsmomenten plaats vinden. In het tweede huis, de doorstroom-woning, zijn drie slaapkamers met een gedeelde badkamer en keuken. Hier wonen jongeren die toe zijn aan het oefenen met meer zelfstandigheid. Op de locatie is 24 uur per dag, 7  dagen per week, begeleiding aanwezig. Het team in Emmeloord begeleidt ook enkele cliënten in de directe omgeving door individuele (ambulante) thuisondersteuning.