Partners

Niemand is een eiland

PerspektieV heeft een deskundig en professioneel team van medewerkers. We hebben medewerkers met jarenlange ervaring en medewerkers die vanuit school starten op de arbeidsmarkt. Deze combinatie zorgt ervoor dat we ervaring kunnen combineren met nieuwe inzichten.

Strategische partners

Logo Vitree

Vitree

Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan bijna 4.800 gezinnen per jaar. Vitree werkt in alle 42 jeugdzorgregio’s in Nederland. De kernregio’s zijn Flevoland en IJsselland. Vitree is hoofdaanbieder van pleegzorg in de provincie Flevoland.

https://vitree.nl/

Academie van Arkel

Wij versterken onze professionals al enige tijd met de Training Omgaan met Agressie. De training, ook bekend als CPI-training (Certificaat Professioneel Ingrijpen), is ontwikkeld door oud-marinier Paul van Arkel, oprichter en eigenaar van de Academie van Arkel. Tijdens de training leren de professionals omgaan met agressie door te oefenen met praktijksituaties. Daarnaast krijgen ze de theoretische kennis over het fysiek ingrijpen; zoals wat mag niet, wat mag wel en wanneer mag dat dan?

www.academievanarkel.nl

Logo Entrea Lindenhout

Entrea Lindenhout

Entrea Lindenhout is een collega-jeugdzorg-organisatie. Ze zijn er als het opgroeien en opvoeden te ingewikkeld wordt. Voor kinderen, jongeren en gezinnen. Met hulp thuis, op school of in de buurt. Dichtbij. Hulp die zo kort mogelijk duurt maar ook zo lang als nodig is.

www.entrealindenhout.nl

Kenter Jeugdhulp

Kenter richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen.

www.kenterjeugdhulp.nl

At Home First

At Home First biedt huishoudelijke hulp en ondersteuning. Hulp bij huishoudelijke taken bij mensen die een dagje ouder worden, of een beperking hebben waardoor sommige huishoudelijke wat lastiger uit te voeren zijn.

www.athomefirst.nl

Projectpartners