Wonen, leren en werken

PerspektieV begeleidt kwetsbare jongeren en jongvolwassenen tussen de 4 en 24 jaar. Wij bieden je een stabiele woonomgeving en professionele begeleiding. Wij zijn sterk in combinatie wonen, leren en werken en het creëren een stabiel leefklimaat waarin we goed kijken naar je behoeften en je talenten.

Poolbiljart

Wonen

Een veilige en stabiele woonomgeving is de basis. Het allerbelangrijkste is een goed en veilig huis. Daar begint het mee. Wij hebben daar verschillende woonvormen voor, met verschillende teams, op verschillende locaties.

Leren en werken

Veel draait om leren. Het is heel belangrijk dat je leert van je eigen gedrag, dat je leert over je persoonlijke ontwikkeling en dat je leert op school of het werk. Wij laten je leren door te ervaren en stellen niet je probleemgedrag centraal, maar juist je talenten.

Je krijgt een persoonlijk begeleider en in samenwerking met de scholen en bedrijven uit de regio gaan wij aan het werk. Door te kijken waar je goed in bent gaan we samen werken aan je toekomst. Als jij ontdekt wat je mogelijkheden zijn ontstaat er ‘focus’. Wij bieden de mogelijkheid om vanuit andere en verrassende hoeken te kijken naar de situatie.

kelly kantoor Wapenveld

Leefklimaat en kernwaarden

In 2019 is er door Peer van Helm en zijn collega’s uitgebreid onderzoek gedaan naar het werken vanuit de zelfdeterminatie theorie (‘Leefklimaat!’, 2022). De theorie en de kernwaarden sluiten zo goed aan bij de huidige visie en kernwaarden van PerspektieV, dat wij hebben besloten om op alle locaties deze werkwijze te hanteren.

Meer over de methodiek ‘Leefklimaat!’ lees je hier.

Volgens de methodiek ‘Leefklimaat!’ ontstaat er ruimte voor verwerking en herstel als er sprake is van een positief leef-, leer- en werkklimaat. Dit klimaat wordt gecreëerd door, vanuit de pijlers van de zelfdeterminatietheorie, scherp te focussen op drie psychologische basisbehoeften namelijk; verbondenheid, competentie en autonomie. Intrinsieke motivatie wordt hierdoor aangeboord.

Ieder mens heeft behoefte aan het maken van verbinding. Voor onze doelgroep is dit extra belangrijk. Vanuit nabijheid begeleiding bieden staat dan ook centraal. Er wordt eerst gewerkt aan een basis met openheid, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Hierdoor worden jongeren in staat gesteld om meer (zelf)vertrouwen te ontwikkelen en in hun eigen kracht te gaan staan. Verbondenheid gaat ook om het in beeld brengen en betrekken van ouders. Hulpverleners zijn vaak tijdelijk betrokken, maar ouders en/of familie zijn vaak blijvend.

‘Als je het  voor me knipt, voor me opent, voor me tekent, voor me klaarzet en voor me vindt, dan leer ik vooral dat jij het beter kunt dan ik’.
(
Uit Topwijs)

Bij professioneel opvoeden en het bieden van hulpverlening aan jongeren en (jong)volwassenen is het stimuleren van persoonlijkheidsontwikkeling en het vormen van een moreel kompas van belang. Dit ontstaat door vallen en opstaan en het maken van eigen keuzes. Zonder hierbij de jongere uit oog te verliezen.

Het is belangrijk dat er in het leven sprake is van ontwikkeling. Ontwikkeling geeft hoop en biedt toekomstperspectief. Ook wel ‘groei’ genoemd. Het gaat hierbij om het ontdekken van talenten, leren door te doen en hierbij fouten mogen maken. Vanuit je intrinsieke motivatie op zoek gaan naar wat jou drijft en inspireert.