Inspraak

Omdat wij vraaggerichte zorg leveren en veel waarde hechten aan zelfsturing heb jij als client veel inspraak. De Cliëntenraad heeft een belangrijke stem en in onze begeleiding is er veel ruimte voor participatie. Wij hebben veel en nauw contact met je netwerk (ouders, verzorgers en/of voogd). Zij worden ook betrokken bij ons twee-jaarlijkse Tevredenheidsonderzoek.

Samen in overleg

Cliëntenraad

Bij ons hebben wij de cliëntenraad omgedoopt tot Jongerenraad. In de vergaderingen bespreken de jongeren over zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen. Naar aanleiding van die gesprekken zijn er al een aantal zaken verbeterd: sommige regels zijn aangepast en ook de hygiëne op de groepen is verbeterd. De Jongerenraad heeft ook regelmatig overleg met de directie en de OR van PerspektieV. De vergaderingen van de jongerenraad vinden altijd plaats in Wapenveld maar als het nodig en mogelijk is ook op andere locaties. 

Participatie

Samen wonen en leven binnen een woonhuis is een essentieel onderdeel van je programma. Met een duur woord heet dat democratisch burgerschap. Als je in een groep samenwoont heb je rechten en plichten en praat je over veel dingen mee. Hier zijn allerlei vormen voor. Zoals de huisraad (per woning) en de jongerenraad, die meepraten over alle zorg die PerspektieV biedt.

whiteboard met boodschappenlijstje
Nick Zwartsluis

Ouders en verzorgers

Je persoonlijke begeleider staat in nauw contact met je netwerk (ouders, verzorgers of voogden). Bij successen, maar ook bij incidenten, worden zij altijd geïnformeerd. Zij worden ook betrokken met het opstelling van je begeleidingsplan.

Tevredenheid cliënten

We bevragen onze jongeren en hun ouders of verzorgers continu naar hun tevredenheid. Eens per twee jaar laten we een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek uitvoeren. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken (TVO) worden gepubliceerd op deze website.

Pennenbak kantoor