Kwaliteit

PerspektieV heeft het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 Jeugdzorg toegekend gekregen en ieder jaar moeten we aantonen hoe we aan de kwaliteit van onze zorg hebben gewerkt en hoe we deze willen verbeteren. Met de toezegging van dit kwaliteitskeurmerk kunnen we duidelijk aantonen dat we de organisatie van onze zorg op orde hebben. Ook de feedback van de Jongerenraad en het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek passen wij waar mogelijk toe.

Privacy

Wij gaan heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. We hebben een aantal gegevens nodig om de zorg goed uit te kunnen voeren, maar niet meer informatie nodig dan strikt noodzakelijk. Het privacyreglement kan worden opgevraagd bij de directie.

Klacht indienen

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat jij en je ouders of verzorgers ontevreden zijn over de geboden zorg.

Het officieel indienen van een klacht doe je bij een externe klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk en niet in dienst van PerspektieV. De commissie van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht onderzoekt eerst of je klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat ze kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Wanneer dit zo is zal de commissie je vragen om de klacht duidelijk te omschrijven. Ze doen dan onafhankelijk en objectief onderzoek naar de klacht. Er kan daarna een hoorzitting plaatsvinden. Zowel jij als de vertegenwoordiger van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. De commissie doet hierna een uitspraak.

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
Lombokstraat 20,
2022 BJ HAARLEM
expertiseplatform-eckg.nl
info@expertiseplatform-eckg.nl

Vertrouwenspersoon

Wanneer je klachten hebt over onze zorg kun je dit het beste als eerste met de betrokken hulpverlener bespreken. Jullie kunnen samen naar een oplossing zoeken. Wanneer je er niet uitkomt kun je ook bij de teamleider of de directie terecht en bij ons vertrouwenspersoon. Zij is niet betrokken bij de hulpverlening en kan je ondersteunen om de klacht in kaart te brengen. Je kunt haar een mail sturen via vertrouwenspersoon@perspektiev.nl.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. Daarnaast heeft de OR inzage in bedrijfseconomische beslissingen van de organisatie en heeft advies en-/of instemmingsrecht hierin. De OR van PerspektieV telt vijf collega’s of raadsleden: Jan Wijenberg, Christa Druif, Bert Niezing, Roberto van Midden en Ruben Bouwhuis.

Mocht je meer van hen willen weten, of heb je vragen of suggesties? Trek een van de collega’s aan zijn of haar mouw, of benader hen via  ondernemingsraad@perspektiev.nl.

Raad van Toezicht

PerspektieV is druk doende een Raad van Toezicht te installeren. Zij zullen toezicht houden op de dagelijkse leiding en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De leden van de Raad zijn niet direct betrokken in de organisatie, maar zijn onafhankelijk en extern. Binnenkort leest u hier wie er deelnemen in onze Raad van Toezicht.