Wij helpen je graag verder

Je kan je telefonisch aanmelden, maar een e-mail mag natuurlijk ook. Bij het eerste contact bespreken we of wij een passend aanbod kunnen bieden. Na de aanmelding plannen we een intake gesprek met jou en je ouders. Tijdens dit intakegesprek gaan we na wat de wensen en behoeften zijn. We bespreken wat we kunnen aanbieden en wat we daarin van jou verwachten. Wanneer we beiden besluiten dat we het begeleidingstraject aangaan, bepaal je samen met je persoonlijk begeleider aan welke doelen we gaan werken.

PerspektieV kantoor bureau

Verwijzing is belangrijk

De toegang tot jeugdhulp, ook die van ons, loopt via de gemeente waar de jongere ingeschreven staat (bij co-ouderschap is dat de hoofdverblijfplaats).

Die verwijzing verloopt dan bijvoorbeeld via een zorgloket, een sociaal (wijk)team of een Team Jeugd en Gezin. Vraag je gemeente naar de mogelijkheden. Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.