Methodiek Leefklimaat!

De afgelopen jaren heeft PerspektieV een mooie ontwikkeling door gemaakt. Het cliënten aantal is gestegen en er zijn verschillende nieuwe locaties geopend. Deze groei heeft ons doen besluiten om ook op andere vlakken door te ontwikkelen. Het jaar 2020 zal voor PerspektieV dan ook in het teken staan van methodiekontwikkeling. Afgelopen februari zijn wij gestart met de introductie van onze nieuwe methodiek genaamd ‘Leefklimaat!’.

Boek Leefklimaat!

Waarom deze methodiek?

Nederland is een welvarend land en onze kinderen behoren zelfs tot de meest gelukkige ter wereld. Toch geldt dat niet voor iedereen. Sommige kinderen en (jong)volwassenen hebben een biologische, psychologische en sociale kwetsbaarheid. Deze kinderen en (jong)volwassenen hebben in de basis vaak (ernstige) tekorten gekend en negatieve jeugdervaringen meegemaakt. Het gevolg: veel pijn/verdriet, een stagnerende ontwikkeling en probleemgedrag. De daarop volgende afwijzing van de maatschappij leidt vaak tot verdere frustratie.  

Afgelopen jaar (2019) is er door Peer van Helm en zijn collega’s uitgebreid onderzoek gedaan naar het werken met ‘Leefklimaat’. De theorie en de kernwaarden sluiten zo goed aan bij de huidige visie en kernwaarden van PerspektieV, dat we besloten hebben om deze werkwijze PerspektieV breed te implementeren.

In het kort

Volgens de methodiek ‘Leefklimaat!’ ontstaat er ruimte voor verwerking en herstel als er sprake is van een positief leef-, leer- en werkklimaat. Dit klimaat wordt gecreëerd door (vanuit de pijlers van de zelf-determinatietheorie) scherp te focussen op drie psychologische basisbehoeften namelijk; verbondenheid, competentie en autonomie. Intrinsieke motivatie wordt hierdoor aangeboord.

Paulien van Doorn, die zich voor haar afstudeeronderzoek bezig houdt met de implementatie, legt in de video kort uit hoe de methodiek is opgebouwd.

Samen in overleg

Verder onderzoek

In samenwerking met Hogeschool Windesheim begeleiden wij een afstudeeronderzoek, speciaal gericht op de implementatie van de nieuwe methodiek. Het onderzoek zal zich richten op de pilot en leiden tot een adviesrapport voor het verder implementeren van de methodiek binnen onze organisatie. We verwachten dat aan het eind van het jaar alle teams deze werkwijze zullen hanteren.