Methodiek Leefklimaat!

De afgelopen jaren heeft PerspektieV een mooie ontwikkeling door gemaakt. Het cliënten aantal is gestegen en er zijn verschillende nieuwe locaties geopend. Deze groei heeft ons doen besluiten om ook op andere vlakken door te ontwikkelen.

Boek Leefklimaat!

Waarom deze methodiek?

Nederland is een welvarend land en onze kinderen behoren zelfs tot de meest gelukkige ter wereld. Toch geldt dat niet voor iedereen. Sommige kinderen en (jong)volwassenen hebben een biologische, psychologische en sociale kwetsbaarheid. Deze kinderen en (jong)volwassenen hebben in de basis vaak (ernstige) tekorten gekend en negatieve jeugdervaringen (ACE) meegemaakt. Het gevolg: veel pijn/verdriet, een stagnerende ontwikkeling en probleemgedrag. De daarop volgende afwijzing van de maatschappij leidt vaak tot verdere frustratie.

In 2019 is er door Peer van Helm en zijn collega’s uitgebreid onderzoek gedaan naar het werken vanuit de zelfdeterminatie theorie. De theorie en de kernwaarden sluiten zo goed aan bij de huidige visie en kernwaarden van PerspektieV, dat we besloten hebben om deze werkwijze PerspektieV breed te implementeren.

In het kort

Volgens de methodiek ontstaat er ruimte voor verwerking en herstel als er sprake is van een positief leef-, leer- en werkklimaat. Dit klimaat wordt gecreëerd door (vanuit de pijlers van de zelf-determinatietheorie) scherp te focussen op drie psychologische basisbehoeften van ieder mens, namelijk; verbondenheid, competentie en autonomie. Intrinsieke motivatie wordt hierdoor aangeboord.

Samen in overleg

Meten van Leef- en Werkklimaat

Onderdeel van het werken met deze methodiek zijn tussentijdse metingen die in kaart brengen hoe jongeren en medewerkers het leef- en werkklimaat ervaren. Zodat gezamenlijk gewerkt kan blijven worden aan thema’s zoals; sfeer, groei en ondersteuning.