Onze aanpak

Wonen, leren en werken

PerspektieV begeleidt kwetsbare jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 24 jaar. Wij bieden je een stabiele woonomgeving, een stabiele leefomgeving en professionele begeleiding.

Methodiek Leefklimaat

Wij werken volgens de methodiek ‘Leefklimaa!’. Een bijzonder effectieve werkwijze die wij op al onze locaties hanteren.

Inspraak

Omdat wij vraaggerichte zorg leveren en veel waarde hechten aan zelfsturing heb jij als client veel inspraak.

Kwaliteit

PerspektieV heeft het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 Jeugdzorg toegekend gekregen en ieder jaar moeten we aantonen hoe we aan de kwaliteit van onze zorg hebben gewerkt en hoe we deze willen verbeteren. Met de toezegging van dit kwaliteitskeurmerk kunnen we duidelijk aantonen dat we de organisatie van onze zorg op orde hebben.