Inspraak

Omdat wij vraaggerichte zorg leveren en veel waarde hechten aan zelfsturing heb jij als jongere veel inspraak. De Jongerenraad heeft een belangrijke stem en in onze begeleiding is er veel ruimte voor participatie. Wij hebben veel en nauw contact met je netwerk (ouders, verzorgers en/of voogd). Zij worden ook betrokken bij ons twee-jaarlijkse Tevredenheidsonderzoek.

Samen in overleg

Jongerenraad

Bij ons hebben wij de cliëntenraad omgedoopt tot Jongerenraad. In de vergaderingen bespreken jongeren zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen. Naar aanleiding van die gesprekken word gekeken op welke vlakken verbetermaatregelen doorgevoerd kunnen worden. De Jongerenraad heeft regelmatig overleg met het management en de OR van PerspektieV.

Participatie

Samen wonen en leven binnen een woonhuis is een essentieel onderdeel van je traject. Met een duur woord heet dat democratisch burgerschap. Als je in een groep samenwoont heb je rechten en plichten en praat je over veel dingen mee. Hier zijn allerlei vormen voor. Zoals de huisraad (per woning) en de jongerenraad, die meepraten over alle zorg die PerspektieV biedt.

whiteboard met boodschappenlijstje
Nick Zwartsluis

Ouders en verzorgers

Je persoonlijke begeleider staat in nauw contact met je netwerk (ouders, verzorgers of voogden). Bij successen, maar ook bij incidenten, worden zij geïnformeerd. Zij worden ook betrokken met het opstelling van je begeleidingsplan.

Tevredenheid cliënten

We bevragen onze jongeren en hun ouders of verzorgers naar hun tevredenheid. Eens per twee jaar laten we een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek uitvoeren. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken (TVO) worden gepubliceerd op deze website.

Pennenbak kantoor