Wat kan PerspektieV voor mij betekenen?route afstemmen

Bij PerspektieV gaan we samen met jou een “route” vaststellen, een route die bij jou past waardoor je verder komt. Indien dit mogelijk is betrekken we je ouders en/of je verzorgers bij de begeleiding.

De “route” omvat bij PerspektieV altijd twee gebieden: Je school ontwikkeling en je persoonlijke ontwikkeling.

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

De schoolontwikkeling geven we in samenwerking met scholen uit de regio vorm in de leer/werkplaats in IJsselmuiden. Is er geen sprake van schoolopleiding dan ga je vanuit de leer/werkplaats naar een arbeidsplek toe werken.
Je krijgt een coach. Dit is jouw persoonlijk begeleider.

Bij je persoonlijke ontwikkeling werken we met leer -en ontwikkellijnen. Hierbij vinden we van groot belang dat je leert te reflecteren op je eigen gedrag.

Agressie Frustratie Training kan onder andere een bijdrage leveren aan dit reflecteren.

  • Hoe heb ik het aangepakt?
  • Heeft dit gewerkt?
  • Doe ik het straks weer zo?

  

Aanleiding en probleemstelling

PerspektieV is gestart in 2012. De drijvende krachten achter deze organisatie hebben jarenlange ervaring in o.a. het voortgezet onderwijs en in de justitiële jeugdzorg.

Vanuit deze achtergrond is er een werkwijze tot stand gekomen waarbij onderwijs en persoonlijke ontwikkeling sturende principes zijn. Niet het gedragsprobleem staat centraal maar de mogelijkheden die jongeren hebben.

Het logo van PerspektieV

In het logo staat de Penrose driehoek. Deze Penrose driehoek is een onmogelijke figuur, genoemd naar de Britse wiskundige Roger Penrose, die deze figuur bedacht en in 1958 publiceerde.

Deze driehoek staat voor ons voor:

  • De mogelijkheid om vanuit andere (verrassende) hoeken, misschien wel onmogelijke, naar een situatie te kijken.
  • Maar ook voor het “vooruitzicht op”. Ontdekking van de mogelijkheden die je hebt. Hierdoor ontstaat er “Focus”.