Hoe werkt PerspektieV ?

Bij PerspektieV stellen we samen met de jongere een “route” vast, een route die bij de jongere past waardoor hij of zij verder komt. We doen dit in nauwe samenwerking met alle betrokken disciplines om integrale zorg te kunnen bieden.

Aanmelding, intake en begeleidingsplan

Na de aanmelding plannen we een intake gesprek in de jongere en zijn of haar ouders/verzorgers. Tijdens dit intakegesprek gaan we na wat de wensen en behoeften zijn. We bespreken wat we kunnen aanbieden, op welke wijze en wat we daarin van de jongeren en ouders/verzorgers verwachten. Wanneer we beiden besluiten dat we het begeleidingstraject aangaan zullen we in de eerste weken van het verblijf na gaan aan welke doelen we gaan werken. Dit wordt vastgelegd in het begeleidingsplan.

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

De schoolontwikkeling geven we in samenwerking met scholen uit de regio vorm in de Leer/werkplaats in IJsselmuiden. Maar ook bij  Scholen in de regio.
 Is er geen sprake van schoolopleiding dan gaajongere vanuit de leer/werkplaats naar een arbeidsplek toe werken.
De jongere krijgt een coach als persoonlijk begeleider.

Bij de persoonlijke ontwikkeling werken we met leer- en ontwikkellijnen. Hierbij vinden we van groot belang dat de jongere leert te reflecteren op zijn of haar eigen gedrag.

Agressie Frustratie Training kan onder andere een bijdrage leveren aan dit reflecteren.

  • Hoe heb ik het aangepakt?
  • Heeft dit gewerkt?
  • Doe ik het straks weer zo?