Wat doen we?

Bij PerspektieV zijn er een aantal vormen hoe we jongeren begeleiden en huisvesten. Dit kan in een 24-uurs woonvorm. Hier zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig.

PERSPEKTIEV = Perspectief!

Een traject via PERSPEKTIEV heeft geen vaste periode. Uitgangspunt is zelfstandigheid, diplomering of een overgangsbewijs halen. Het komt ook wel voor dat jongeren langer of korter bij PERSPEKTIEV verblijven. Belangrijk is het perspectief dat een jongere heeft. Voor de jongere is dat vaak “het diploma”.

Wonen bij PerspektieV

Bij PerspektieV zijn er een aantal vormen hoe we jongeren begeleiden en huisvesten. Naast de 24-uurs opvang hanteren we een aantal ambulante woonvormen. In de 24-uurs woonvormen zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig

School ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

De school ontwikkeling geven we in samenwerking met scholen uit de regio vorm in de Leer/werkplaats in IJsselmuiden. Maar ook bij  Scholen in de regio.
 Is er geen sprake van schoolopleiding dan gaat de cliënt vanuit de leer/werkplaats naar een arbeidsplek toe werken.
De jongere krijgt een coach als persoonlijk begeleider.

Bij de persoonlijke ontwikkeling werken we met leer- en ontwikkellijnen. Hierbij vinden we van groot belang dat de jongere leert te reflecteren op zijn of haar eigen gedrag.

Agressie Frustratie Training kan onder andere een bijdrage leveren aan dit reflecteren.

  • Hoe heb ik het aangepakt?
  • Heeft dit gewerkt?
  • Doe ik het straks weer zo?

Ambulant Plus vorm

Hier zijn van 15.00  tot 23.00 uur begeleiders aanwezig om gezamenlijk met de jongeren te eten en zaken te bespreken. Overdag gaan onze jongeren naar school, dagbesteding of werk.

Ambulant 1

De jongere woont in een studio of een appartement van PerspektieV en op afgesproken tijden komt de begeleider om zaken en afspraken te regelen.

Ambulant 2

De jongere heeft een eigen woning of appartement en hij of zij wordt een aantal uren begeleid door de coach van Perspektiev.