Beschermd wonen

Voor een beschermde woonplek hebben wij wachtlijsten. Hoe lang onze
wachtlijst is verschilt per regio en locatie. De gemiddelde wachttijd is ongeveer
drie maanden.

Hou er rekening mee dat de plek op de wachtlijst soms weinig zegt over de tijd
dat u moet wachten. We hebben plekken die pas beschikbaar worden als iemand
weer ergens anders gaat wonen. Daardoor kan het langer duren voordat er een
plek beschikbaar komt.

PerspektieV heeft mogelijkheden om de duur van de wachtlijst te overbruggen.
Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door te starten met ambulante begeleiding.
Of een plek die niet meteen geheel passend is bij de zorgwensen. Samen kan
gekeken worden naar overbruggingszorg.

Begeleid wonen

Voor een plek binnen PerspektieV kan een wachtlijst zijn. Deze wachtlijst verschilt
per locatie. Wij raden je aan contact op te nemen met de intake coördinator.
Indien de wachtlijst te lang is kan PerspektieV extra begeleiding thuis bieden. Dit
hangt af van de voorziening.

Crisisopvang

Voor de crisisopvang hanteren wij geen wachtlijsten.

Aanmelden

Aanmelden kan via
aanmelding@perspektiev.nl
of via ons centrale telefoonnummer:
038 – 30 30 157.