Onze organisatie

De directie wordt gevormd door Stephan Dijkstra en Albert Spijker. Beiden hebben jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening. De directie stuurt de teams met een teamleider direct aan. Er zijn korte lijnen en we overleggen continu.

De teamleiders geven leiding aan de teams van de woonvormen. Zij zien er op toe dat alles verloopt volgens het proces en ondersteunen het team bij het uitvoeren van hun taken. Op locatie Wapenveld werkt de directie nauw samen met de locatiemanager die de daar aanwezige teamleiders aanstuurt.

Directie

De directie wordt gevormd door:

  • Albert Spijker
  • Stephan Dijkstra

Samen bepalen ze de koers van PerspektieV.

Raad van Toezicht

PerspektieV is druk doende een Raad van Toezicht te installeren. Zij zullen toezicht houden op de dagelijkse leiding en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De leden van de Raad zijn niet direct betrokken in de organisatie, maar zijn onafhankelijk en extern. Binnenkort leest u hier wie er deelnemen in onze Raad van Toezicht.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is vormgegeven door middel van een bewonersraad. Jongeren en hulpverleners komen bij elkaar en luisteren naar elkaar. De bewonersraad heeft inspraak in verbeterplannen en alledaagse zaken binnen PerspektieV.