Onze doelstellingen

Doelstellingen zorg

  • Continuïteit van de zorg.
  • Doeltreffende en doelmatige zorg.
  • Professionele en deskundige zorg.

Doelstelling onderwijs

PerspektieV wil in nauwe samenwerking met het Reguliere Onderwijs voor haar studenten individuele leerprogramma’s realiseren binnen een 24-uurs context. Daarbij wordt elke jongere begeleid door een individuele docent/coach. Voorop staat het behalen van een diploma/startkwalificatie.

De structuur van het onderwijsjaarritme zal leidend zijn.

De persoonlijke ontwikkeling van de jongeren benaderen wij vanuit dit perspectief. Concreet houdt bovenstaande in dat intensieve trainingen naast het schoolprogramma plaatsvinden waarin individuele gedragspatronen ter sprake komen. Vast onderdeel van het totaal programma zijn de reflectiemomenten waarin jongeren onder leiding van de docent/coach leren kijken naar het eigen gedrag en de patronen die zijn ontstaan.

Samenwerking

Samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs en het MBO organiseert PerspektieV arrangementen voor jongeren die anders buiten het onderwijs dreigen te vallen.