Onze missie

De organisatie van de leeromgeving bepaalt of deze motivationele bron wordt aangeboord. Binnen PerspektieV wordt alles gezien/vertaald in termen van leren. Leren wordt gezien als gedragsverandering, leren in het kader van persoonlijke ontwikkeling, leren in het kader van een schoolopleiding.

Leren door ervaren is een sturend principe binnen PerspektieV. Uitgangspunt in de omgang met de jongeren is zijn of haar kwaliteiten en niet de tekortkomingen. Hierbij wordt altijd de vertaling gemaakt naar gedrag in het hier en nu.

Binnen PerspektieV wordt alles gezien, vertaald, in termen van “leren”. Leren wordt gezien als gedragsverandering. “Je hebt iets geleerd wanneer er in je gedrag iets is veranderd”. Dit houdt praktisch in dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen het “leven” in de woonruimte van PerspektieV en het extern te volgen scholingsprogramma. Er is sprake van een plan, het trajectplan.

Leren door ervaren is een sturend principe binnen PerspektieV .

Uitgangspunt in de omgang met de jongere is zijn of haar kwaliteiten en niet de tekortkomingen. Hierbij wordt altijd de vertaling gemaakt naar gedrag in het hier en nu.

Binnen PerspektieV wordt alles gezien, vertaald, in termen van ‘leren’.

Leren wordt gezien als gedragsverandering. “Je hebt iets geleerd wanneer er in je gedrag iets is veranderd”. Dit houdt praktisch in dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen het “leven” in de woonruimte van PerspektieV en het extern te volgen scholingsprogramma. Er is sprake van één plan, het traject plan.