Over ons

Leren door ervaren is een sturend principe binnen PerspektieV. Uitgangspunt in de omgang met de jongere is zijn of haar kwaliteiten en niet de tekortkomingen. Hierbij wordt altijd de vertaling gemaakt naar gedrag in het hier en nu.

Binnen PerspektieV wordt alles gezien, vertaald, in termen van “leren”. Leren wordt gezien als gedragsverandering. “Je hebt iets geleerd wanneer er in je gedrag iets is veranderd”. Dit houdt praktisch in dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen het “leven” in de woonruimte van PerspektieV en het extern te volgen scholingsprogramma. Er is sprake van één plan, het traject plan.

Kenmerkend voor onze zienswijze is dat we uitgaan van de aanwezigheid van motivatie, de invloed van gedrag en omgevingsfactoren, leren en gericht werken. De jongere komt vanuit de gedrevenheid voor het behalen van een diploma of startkwalificatie, maar wordt gehinderd door obstakels zoals contraproductief gedrag, stoornissen DSM 4, cognitieve problematiek (overvraagd of onderpresteren).

De begeleiding is gericht op het wegnemen van obstakels

Of de jongere te helpen deze niet meer als obstakel te ervaren. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden, waarbij we ons richten op herkenning en erkenning van de persoon (wat zich uit in zichtbaar gedrag). Van daaruit wordt er gekeken naar voor de jongere reële mogelijkheden.

De begeleiding van PerspektieV sluit aan bij de leefwereld en de levensloop van de jongere. Er wordt niet gefocust op problemen, maar gezocht naar een manier om de doelen van de jongere werkelijkheid te laten worden. Daar zit hun motivatie. Er wordt gewerkt vanuit de jongere, maar gericht op de verwezenlijking van de door hun gestelde doelen.

Wat doen we en voor wie?

Kenmerkend voor onze zienswijze is dat we uitgaan van de aanwezigheid van motivatie, de invloed van gedrag en omgevingsfactoren, leren en gericht werken.

De jongere komt vanuit de gedrevenheid voor het behalen van een diploma of startkwalificatie, maar wordt gehinderd door obstakels zoals contraproductief gedrag, stoornissen DSM 4, cognitieve problematiek (overvraagd of onderpresteren).