Kwaliteit & tevredenheid

Wij vinden kwaliteit van zorg, veiligheid van zorg en de tevredenheid van onze cliënten en betrokkenen zeer belangrijk.

We werken met een kwaliteitssysteem. In een kwaliteitssysteem staat beschreven hoe we de zorg (moeten) uitvoeren. We worden jaarlijks getoetst door een extern bureau.

We hebben het ISO keurmerk Jeugdzorg. Ieder jaar moeten we aantonen hoe we aan deze kwaliteit van zorg gewerkt hebben en hoe we verbeteren.

Tevredenheid cliënten

We bevragen onze jongeren en ouders continu naar de tevredenheid. Eens per twee jaar laten we een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek uitvoeren. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek in februari 2016 waren zeer positief. Het rapport wordt binnenkort online gezet.

Klacht & privacy

PerspektieV werkt continu aan de verbetering van kwaliteit. We zijn continu op de hoogte van wettelijke regels en eisen en stemmen dit af op de praktijk. We hebben het ISO keurmerk jeugdzorg in April 2018 behaald. Hiermee tonen we aan dat we de organisatie op orde hebben.

Omgang met privacy

Wij gaan zorgvuldig om met privacygegevens. We hebben een aantal privacygegevens nodig om de zorg goed uit te kunnen voeren, maar niet meer informatie nodig dan noodzakelijk. Het privacyreglement kan worden opgevraagd bij de directie.

Klachtenregeling

Wanneer je klachten hebt over onze zorg kun je dit het beste als eerste met de betrokken hulpverlener bespreken. Jullie kunnen samen
naar een oplossing zoeken. Wanneer je er niet uitkomt kun je ook bij de teamleider of de directie terecht.

Binnen PerspektieV hebben we ook een vertrouwenspersoon. Zij is niet betrokken bij de hulpverlening en kan je ondersteunen om de klacht in kaart te brengen. Ze ondersteunt je bij de vervolgstappen. Je kunt haar e-mailen: vertrouwenspersoon@perspektiev.nl

Naast de vertrouwenspersoon heeft PerspektieV ook een externe klachtencommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en niet in dienst van PerspektieV. De klachtencommissie onderzoekt eerst of je klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat ze kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Wanneer dit zo is zal de commissie je vragen om de klacht duidelijk te omschrijven. Ze doen dan onafhankelijk een objectief onderzoek naar de klacht. Er kan ook een hoorzitting plaatsvinden. Zowel jij als de vertegenwoordiger van de organisatie kunnen dan in overleg met de commissie. De commissie doet hierna een uitspraak over de gegrondheid van de klacht.

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
Lombokstraat 20, 2022 BJ  HAARLEM
W: www.eckg.nl
E: info@eckg.nl