Hoe werken we?

PerspektieV kiest voor een vraaggerichte benadering waarin de jongere centraal staat; het traject wordt ontwikkeld en uitgevoerd met de jongere. De methodiek van Kolb ligt hier aan ten grondslag.

Onze kernwaarden, die zijn beschreven op basis van onze missie en visie, geven aan hoe wij de jongeren begeleiden. Hieronder leest u meer over onze kernwaarden.

Vraaggericht

PerspektieV kiest voor een vraaggerichte benadering waarin de jongere centraal staat:

  • het traject wordt ontwikkeld en uitgevoerd met de jongere;
  • de jongere een eigen verantwoordelijkheid heeft in het traject, daarover zoveel mogelijk zelf de regie voert en zijn eigen keuzes maakt;
  • er is een balans tussen sturen en zelfsturen;
  • het traject wordt ontwikkeld vanuit wensen, motieven, en perspectieven van de jongere;
  • het traject aansluit bij de competentie van de jongere. Tijdens het traject wordt deze competentie verder ontwikkeld;
  • gedurende het traject zijn er momenten waar de jongere zijn ontwikkeling aantoont en hiervoor bewijsmateriaal laat zien. Als verzameling van dit bewijsmateriaal wordt het portfolio gebruikt.

Empowerment

Het programma ontwikkelt het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van de jongeren. Daarnaast vergroot het programma het probleemoplossend vermogen, competentie en de assertiviteit van jongeren. Het programma is gericht op de kwaliteiten in plaats van tekortkomingen.

Veiligheid

Veiligheid is de basis van het totale verblijf bij PerspektieV. In het programma betekent het dat de jongeren zich vrij en geborgen voelen. Dat er zichtbaar gewerkt wordt aan duidelijkheid en transparantie.

Autoritatief

De medewerkers van PerspektieV hanteren een autoritatieve opvoedstijl. Dit houdt in dat zij de jongeren aanmoedigen tot zelfstandig gedrag, anderen kunnen je helpen, maar je moet het zelf doen. Ook stellen we eisen en grenzen (duidelijke regels en verwachtingen) en confronteren de jongere met het gedrag. De medewerkers overleggen veel met de jongeren. Hun houding is warm en getuigt van zorg, passie en har(d)t. De medewerkers zoeken voortdurend de balans tussen: leren ontdekken van mogelijkheden en eisen stellen.

Zelfsturing

Het programma van PerspektieV richt zich op het vergroten van het zelfsturende vermogen van de jongere. Het doel is dat de jongere leert om zichzelf te sturen, om zelf te kiezen en om ook naar die keuze te handelen. De jongere moet dus niet alleen stevig in zijn schoenen staan, maar ook goed weten waar je voor staat om goed te kiezen en vervolgens naar die keuze te handelen.

Participatie

Deelnemen aan het leven binnen de woning en daaraan een bijdrage leveren is een essentieel onderdeel van het programma; “democratisch burgerschap”. Er is sprake van rechten maar ook plichten bij het leven met een groep mensen op een relatief klein gebied. Hier zijn allerlei vormen/rituelen voor, zoals de huisraad, dag- en week openingen.