PERSPEKTIEV

PerspektieV is een organisatie die is ontstaan uit jarenlange ervaringen vanuit de intensieve jeugdzorg en onderwijs. We bieden jongeren perspectief door ze te ondersteunen bij effectief gedrag en indien van toepassing bij het behalen van een diploma. Jongeren leren reflecteren op hun eigen gedrag. We ondersteunen jongeren tot effectief gedrag, zodat ze hun doelen kunnen behalen.

PerspektieV zet zich in voor jongeren vanuit, “het opnieuw” maar vooral vanuit een ander oogpunt kijken naar de jongeren die bij ons “aankloppen”. PerspektieV richt samen met jongeren en ouders trajecten in vanuit woningen waar 6 tot 8 jongeren met begeleiding verblijven. Tijdens de begeleiding werken de hulpverleners samen met de jongeren aan ontwikkellijnen.

Binnen de woonvorm zijn er diverse momenten waarbij er door middel van intensieve begeleiding  ondersteund wordt bij het leren in het kader van de opleiding. Docenten of coaches van PerspektieV begeleiden de jongeren bij het plannen en maken van huiswerk en verzorgen lessen die ondersteunend zijn bij de opleiding die er gevolgd wordt. Er wordt intensief samen gewerkt met het reguliere onderwijs. Dit houdt concreet in dat er veel contact is met de leerkrachten/mentoren van de school waar het onderwijs gevolgd wordt.

Een belangrijk uitgangspunt is het ‘leren’ in het kader van de opleiding.

We ondersteunen de jongere in het volgen van een opleiding in het reguliere onderwijs en werken daarbij nauw samen met scholen. Zo krijgen jongeren de kans een diploma te halen ondanks dat het zelfstandig volgen van een opleiding complex is.

‘Leren’ is ook het uitgangspunt in het kader van gedrag.

Door middel van ontwikkellijnen zoals zelfstandigheid en omgaan met emoties ondersteunen we jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. PerspektieV zoekt naar de mogelijkheden en kwaliteiten van de jongere waarbij reflectie op het eigen gedrag een belangrijk onderdeel is. We ondersteunen de jongere het beste uit zichzelf te halen.