Artist impression Geert Grootestraat in Zwolle

In het voorjaar van 2021 verrijst aan de Geert Grootestraat 5 in de Zwolse wijk Diezerpoort, een innovatieve woonzorglocatie met 65 betaalbare appartementen voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. Hiervoor ondertekenden in december 2019 acht initiatiefnemers, waaronder PerspektieV, een overeenkomst. In dit unieke woonzorgproject ontvangen kwetsbare groepen ondersteuning aan huis, met als doel om uiteindelijk volledig op zichzelf te kunnen gaan wonen. 

De 65 huurappartementen vallen binnen de huursubsidiegrens. Een deel is bestemd voor jongvolwassenen. De samenwerkende zorginstellingen willen zich inzetten voor een goede verbinding met de wijk Diezerpoort en haar bewoners. Daarvoor zullen in het complex verschillende ontmoetingsruimten gecreëerd worden. Binnenkort zullen er buurtavonden georganiseerd worden om verder invulling te geven aan die ontmoetingsfunctie. Ook de naam van het complex zal in samenspraak met de wijkbewoners gekozen worden.

Samenwerking

De acht initiatiefnemers van het woonzorgproject zijn de aannemer Prins Bouw, de vastgoedbedrijven Vierhouten Onroerend Goed en Vestaal Vastgoed en de zorginstellingen het Leger des HeilsHumanitasPhiladelphia en PerspektieV, in samenwerking met Op Maat Dienstverlening.