Wat doet PerspektieV?

Bij PerspektieV zijn er een aantal vormen hoe we jongeren begeleiden en huisvesten.

Dit kan in een 24-uurs woonvorm. Hier zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig

Bij PerspektieV leven en leren jongeren in kleine woonvormen van 6 tot 8 jongeren per wooneenheid:

  • met een leeftijd tussen de 14 en 23 jaar;
  • die zijn vastgelopen binnen het regulier onderwijs, ook met extra begeleiding vanuit cluster 4 of andere ondersteuning;
  • die nog geen diploma of startkwalificatie hebben;
  • die vaak veel schoolwisselingen hebben gehad;
  • waarbij er sprake is van internaliserende- en/of externaliserende problematiek;
  • waar sprake is van instabiliteit in de thuissituatie (waarbij de oorzaak varieert of deze problematiek voortkomt vanuit het gezinssysteem of ten gevolge van het vastlopen binnen het onderwijs);
  • met een hang naar “verkeerde“ en oudere vrienden en dat verkiezen boven aansluiting bij leeftijdsgenoten;
  • waarbij ambulante hulpverleningstrajecten al zijn ingezet, maar onvoldoende effectief zijn gebleken;
  • die bovenal een diploma willen behalen, maar tegen obstakels aanlopen zoals contra productief gedrag, stoornissen binnen de DSM 4 (bijvoorbeeld ADHD, PDD-nos), cognitieve problematiek (overvraagd of onderpresteren).

Ambulant Plus vorm

Hier zijn van 15.00  tot 23.00 uur begeleiders aanwezig om gezamenlijk met de groep van jongeren te eten en zaken te bespreken. Overdag is uw kind aan het werk of naar school.

Ambulant 1

Uw kind woont in een studio of een appartement van PerspektieV en op afgesproken tijden ontmoet hij of zij, zijn of haar begeleider, om zaken en afspraken te regelen.

Ambulant 2

Uw kind heeft een eigen woning of appartement en wordt begeleid door de coach van PerspektieV die een aantal uren per week uw kind begeleidt.