PerspektieV = Perspectief!

Een traject via PerspektieV heeft geen vaste periode. Uitgangspunt is zelfstandigheid, diplomering of een overgangsbewijs halen. Het komt ook wel voor dat jongeren langer of korter bij PerspektieV verblijven. Belangrijk is het perspectief dat een jongere heeft. Voor de jongere is dat vaak “het diploma”.

We stellen samen een route vast

Bij PerspektieV gaan we samen met de jongere een “route” vaststellen, een route die bij hem of haar past. Indien het mogelijk is informeren we hierbij altijd, wanneer dit kan, de ouders.

Aanmelding, intake en begeleidingsplan

Na de aanmelding plannen we een intake gesprek met jou en je ouders. Tijdens dit intakegesprek gaan we na wat de wensen en behoeften zijn. We bespreken wat we kunnen aanbieden, op welke wijze en wat we daarin van jou verwachten. Wanneer we beiden besluiten dat we het begeleidingstraject aangaan zullen we in de eerste weken van het verblijf na gaan aan welke doelen we gaan werken. Dit wordt vastgelegd in het begeleidingsplan.

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

De schoolontwikkeling geven we in samenwerking met scholen uit de regio vorm in de Leer/werkplaats in IJsselmuiden. Is er geen sprake van schoolopleiding dan gaat uw kind vanuit de leer/werkplaats naar een arbeidsplek toe werken.
Uw kind krijgt een coach als persoonlijk begeleider.

Bij de persoonlijke ontwikkeling werken we met leer- en ontwikkellijnen. Hierbij vinden we van groot belang dat uw kind leert te reflecteren op zijn of haar eigen gedrag.

Agressie Frustratie Training kan onder andere een bijdrage leveren aan dit reflecteren.

  • Hoe heb ik het aangepakt?
  • Heeft dit gewerkt?
  • Doe ik het straks weer zo?

Het logo van PerspektieV

In het logo staat de Penrose driehoek. Deze Penrose driehoek is een onmogelijke figuur, genoemd naar de Britse wiskundige Roger Penrose, die deze figuur bedacht en in 1958 publiceerde.

Deze driehoek staat voor ons voor:

  • De mogelijkheid om vanuit andere (verrassende) hoeken, misschien wel onmogelijke, naar een situatie te kijken.
  • Maar ook voor het “vooruitzicht op”. Ontdekking van de mogelijkheden die je hebt. Hierdoor ontstaat er “Focus”.