Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter aanmelden wanneer deze vastloopt binnen het reguliere onderwijs en/of hulpverlening. We gaan met u en uw kind in gesprek en verkennen samen de mogelijkheden. Wanneer uw kind binnen PerspektieV instroomt zullen we samen met u en uw kind een programma op maat maken.

Telefonische aanmelding

Jongeren worden telefonisch aangemeld door ouders, school, Bureau Jeugdzorg etc. Tijdens dat telefoongesprek bespreekt de intaker van PerspektieV met u of PerspektieV een passend aanbod kan bieden. Er wordt gekeken naar de onderwijsvraag en de begeleidingsvraag.

Heeft u na het lezen van de website behoefte aan meer informatie dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Ik heb een vraag