Ouders

PerspektieV is een organisatie die is ontstaan uit jarenlange ervaringen in de intensieve jeugdzorg en onderwijs. PerspektieV richt zich op de zelfstandigheid van jongeren. We ondersteunen door te jongere te laten reflecteren op zijn of haar eigen gedrag. We richten ons ook op de schoolontwikkeling.  De begeleider ondersteunt de jongere een aantal uur per week bij schoolopdrachten om een diploma te kunnen behalen.

PerspektieV = Perspectief!

Een traject via PerspektieV heeft geen vaste periode. Uitgangspunt is zelfstandigheid, diplomering of een overgangsbewijs halen. Het komt ook wel voor dat jongeren langer of korter bij PerspektieV verblijven. Belangrijk is het perspectief dat een jongere heeft. Voor de jongere is dat vaak “het diploma”.