Boek Leefklimaat!

De afgelopen jaren heeft PerspektieV zich sterk ontwikkeld. Het aantal cliënten is gestegen en er zijn verschillende nieuwe locaties geopend. Om onze zorg inhoudelijk verder te ontwikkelen zijn wij gestart met de introductie van een nieuwe methodiek waarvan de theorie en de kernwaarden heel nauw aansluiten bij onze huidige missie, visie en werkwijze.

De nieuwe methodiek ‘Leefklimaat’ is uitgebreid onderzocht en getoetst door hoogleraar Peer van der Helm en zijn collega’s. Volgens deze methodiek ontstaat er ruimte voor de verwerking en het herstel van pijn, afwijzing, ernstige tekorten en negatieve jeugdervaringen, door de aandacht te richten op drie psychologische basisbehoeften: verbondenheid, competentie en autonomie. Op die manier wordt, vanuit de pijlers van de zelfdeterminatietheorie, een positief leef-, leer- en werkklimaat gecreëerd.

PerspektieV zal dit hele jaar gebruiken om de methodiek ‘Leefklimaat!’ in te voeren, op alle woonlocaties en voor alle cliënten. In maart en april startten de trainingen voor het interne behandelteam en de teamleiders. Deze maand beginnen wij met een pilot op twee woonlocaties. Wij brengen daar het huidige leefklimaat in kaart en trainen de teams in het toepassen van de methodiek. Tegelijkertijd begeleiden wij een afstudeeronderzoek, speciaal gericht op de implementatie van de nieuwe methodiek, in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Het onderzoek zal zich richten op de pilot en ons verder helpen in het toepassen van de methodiek in onze hele organisatie. Wij verwachten dat aan het eind van dit jaar alle teams deze werkwijze zullen hanteren.