Aanmelding, intake en begeleidingsplan

Na de aanmelding plannen we een intake gesprek in met jou en je ouders. Tijdens dit intakegesprek gaan we na wat de wensen en behoeften zijn. We bespreken wat we kunnen aanbieden, op welke wijze en wat we daarin van jou verwachten. Wanneer we beiden besluiten dat we het begeleidingstraject aangaan zullen we in de eerste weken van het verblijf nagaan aan welke doelen we gaan werken. Dit wordt vastgelegd in het begeleidingsplan.