corona image

Hierbij onze Corona update van 24 maart. Onderstaande informatie is op die datum gedeeld met de jongeren en hun ouders of verzorgers.

Zoals jullie inmiddels weten heeft de regering gisteren de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangescherpt.

Vorige keer hebben wij gemeld dat we de sluiting van de scholen zo goed mogelijk gaan opvangen, dat we ons aan de hygiënische regels houden, dat we zoveel mogelijk binnen blijven en dat wij geen bezoek meer ontvangen. Dat is gelukt. Ook al was het soms moeilijk; wij hebben de zorg door kunnen laten gaan.

Omdat wij jullie, je ouders, onze collega’s en iedereen om ons heen zo goed mogelijk willen beschermen, willen wij het volgende afspreken.

  • Als een van de jongere koorts en verkoudheidsklachten krijgt, dan blijven alle jongeren in de groep thuis.
  • Ben je ongeoorloofd afwezig dan zal je bij terugkomst direct en voor een periode van 24 uur afgezonderd worden van je medebewoners.
  • Wij gaan verlofverzoeken beoordelen op nut en noodzaak. Dat betekent dat je alleen op verlof mag als het écht belangrijk is. Tijdens het verlof checken wij ook hoe het gaat en of er niemand ziek is geworden.
  • Wij sluiten per direct de gezamenlijke ruimtes op de Kamertrainingscentra.

Deze afspraken in deze Corona update van 24 maart gelden in ieder geval tot 6 april 2020. In de tussentijd staan voor ons de veiligheid en het welzijn van onze jongeren voorop en maken we er samen het allerbeste van!

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.