corona image

De regering heeft afgelopen dinsdag besloten enkele corona-maatregelen te versoepelen. Die versoepeling geldt vooral voor kinderen in de basisschool-leeftijden. Voor ons verandert er weinig. De huidige maatregelen blijven in stand, in ieder geval tot en met 19 mei. Het kabinet zal in de week voor 19 mei beoordelen wat er voor de periode daarna nodig is. U hoort dan zo snel mogelijk wat dat voor u en uw kind of cliënt betekent.

De huidige maatregelen die onveranderd blijven tot en met 19 mei zijn: 

  • Als een van de jongere koorts en verkoudheidsklachten krijgt, dan blijven alle jongeren in de groep binnen.
  • Bezoek is niet toegestaan (in uitzonderlijke gevallen zoeken wij naar een passende oplossing).
  • Ben je ongeoorloofd afwezig dan zal je bij terugkomst direct en voor een periode van 24 uur afgezonderd worden van je medebewoners.
  • Wij gaan alle verlofverzoeken beoordelen op nut en noodzaak. Bij ieder verlof wordt vooraf opnieuw een risico-inventarisatie gedaan. Dat betekent dat je alleen op verlof mag als het écht belangrijk is. Tijdens het verlof checken wij ook hoe het gaat en of er niemand ziek is geworden.
  • De gezamenlijke ruimtes op de Kamertrainingscentra blijven gesloten.

Onze zorg gaat door. Dit geldt ook voor nieuwe plaatsingen van jongeren die onze zorg nodig hebben en niet kunnen wachten. Uiteraard vindt er ook dan een uitgebreide risicoafweging plaats. Ter bescherming van onze medewerkers én uw kind.

Wij maken er de komende weken samen onveranderd het beste van. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust. Wij blijven bereikbaar.