corona image

De nieuwe richtlijnen en maatregelen van het RIVM treffen ook onze werkwijze. Hierbij onze Corona update van 16 maart 2020.

Wat betekent dit voor u?

Afspraken

Alle afspraken met onze medewerkers zullen tot 6 april via de telefoon of een beeld-belapplicatie worden voortgezet. In gevallen van crisis wegen wij intern af of face to face contact noodzakelijk is. Veiligheid is hierbij altijd onze eerste prioriteit. Aan de hand daarvan maken wij dan ook constant onze afwegingen.

Bezoek woonvormen

Voor al onze woonlocaties betekent dit dat er tot 6 april geen bezoek langs kan komen. Ook verzoeken wij onze jongeren om zoveel mogelijk bij ons binnen te blijven. Wij begrijpen dat dit een indringende maatregel is maar wij zien op dit moment helaas geen andere mogelijkheid en nemen onze verantwoordelijkheid. Wij stellen alles in het werk om onze medewerkers en jongeren gezond te houden, zodat wij de zorg gewoon kunnen voortzetten.

Ouders en netwerk 

In overleg met ouders en betrokken ketenpartners wegen wij per individu af of de jongere langer thuisblijft of niet. Jongeren die op dit moment buiten PerspektieV verblijven en klachten krijgen, zullen vooralsnog niet terug kunnen keren naar de woonvorm. Andersom geldt dat jongeren die op de groep verblijven en klachten krijgen niet naar huis zullen gaan. In goed overleg met iedereen wordt afgestemd wat hierin per individu wenselijk en nodig is. Ook hiervoor geldt dat veiligheid onze eerste prioriteit is.

Scholen

Met de regio-scholen zijn wij in overleg hoe het onderwijs op afstand vorm krijgt de komende weken. Onze jongeren zullen net als op andere dagen hun vaste dagstructuur behouden.

Nieuwe plaatsingen

Met betrekking tot nieuwe plaatsingen zal een afweging gemaakt worden of de plaatsing uitgesteld kan worden tot na 6 april. In geval van crisisplaatsingen wordt gekeken of er alternatieven zijn en maken wij een inschatting van de gezondheid van de jongere en diens directe omgeving. Mocht iemand klachtenvrij zijn en is plaatsing noodzakelijk dan zullen wij in goed overleg zoveel mogelijk jongeren blijven opvangen.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op het hoofdkantoor in Kampen.