corona image

Hierbij onze Corona update van 1 april 2020. Onderstaande informatie is op deze datum gedeeld met de jongeren en hun ouders of verzorgers.

Beste ouders, verzorgers en cliënten,

Na het besluit van de overheid, waarbij de huidige maatregelen zijn verlengd tot 28 april 2020, doe ik jullie hierbij weer een update. Ook binnen PerspektieV zullen de huidige maatregelen onveranderd blijven tot 28 april. Dat geldt voor de volgende maatregelen, zoals die in onze vorige brief zijn gecommuniceerd:

  • Als een van de jongere koorts en verkoudheidsklachten krijgt, dan blijven alle jongeren in de groep binnen.
  • Bezoek is niet toegestaan (in uitzonderlijke gevallen zoeken wij naar een passende oplossing).
  • Ben je ongeoorloofd afwezig dan zal je bij terugkomst direct en voor een periode van 24 uur afgezonderd worden van je medebewoners.
  • Wij gaan alle verlofverzoeken beoordelen op nut en noodzaak. Bij ieder verlof wordt vooraf opnieuw een risico-inventarisatie gedaan. Dat betekent dat je alleen op verlof mag als het écht belangrijk is. Tijdens het verlof checken wij ook hoe het gaat en of er niemand ziek is geworden.
  • De gezamenlijke ruimtes op de Kamertrainingscentra blijven gesloten.

Onze zorg gaat door. Dit geldt ook voor nieuwe plaatsingen van jongeren die onze zorg nodig hebben en niet kunnen wachten. Uiteraard vindt er ook dan een uitgebreide risicoafweging plaats. Ter bescherming van onze medewerkers én uw kind.

Tot slot wil ik u laten weten dat wij beseffen dat het een enorme opgave is voor onze jongeren om de noodzaak van de maatregelen in te zien. Mijn collega’s proberen dagelijks die noodzaak (ieder op zijn of haar manier) over te brengen. De meeste jongeren pakken dit goed op. Dat is wel een compliment waard. Zowel voor de jongeren als de collega’s.

Wij maken er de komende weken samen onveranderd het beste van. Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust. Wij blijven bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Namens het MT,

Frank ter Burg Directeur