Certificering HKZ

Ina Muijs Nieuws

Trots willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat PerspektieV het keurmerk HKZ heeft behaald. De maanden februari en maart van dit jaar hebben we diverse audits en toetsingen van onze interne organisatie gehad. Alle werkprocessen zijn doorgelicht en uitvoerig besproken met personeel en directie. Dit heeft geleid tot het certificeren van onze nog jonge organisatie. Wij zien dit als een bekroning van het vele werk wat de afgelopen maanden is verricht.

Naar aanleiding van een aantal intensieve gesprekken met ouders die op zoek waren naar ondersteuning bij de opvang van hun zoon of dochter is in november 2012 PerspektieV opgestart.
Binnen een jaar zijn een 6 -tal woonvormen opgestart waar we jongeren, in de leeftijd van 14 tot 23 jaar, begeleiden. Woonvormen waarbij er sprake is van 24-uurs begeleiding en woonvormen waarbij er sprake is van meer ambulante begeleidingsvorm bij zelfstandig wonende jongeren.

PerspektieV wil zich de komende tijd ontwikkelen tot een innovatieve organisatie die samen met haar partners nieuwe passende ondersteuning wil gaan ontwikkelen voor jongeren die een extra zetje nodig hebben. Hierbij zoeken wij samen met de jongeren en e.v.t ouders naar opleidingsmogelijkheden en of passend werk. Perspectief realiseren voor de jongeren is voor ons een sturend principe. Dit kan zijn middels onderwijs en of werk.

Mocht u vragen hebben over onze werkwijze en wilt u hierover meer weten, neem contact met ons op.