Onze organisatie

De directie wordt gevormd door Stephan Dijkstra, Albert Spijker en Louis Altelaar. Alledrie hebben jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening. De directie stuurt de teams met een teamleider direct aan. Er zijn korte lijnen en we overleggen continu.

De teamleiders geven leiding aan de teams van de woonvormen. Zij zien er op toe dat alles verloopt volgens het proces en ondersteunen het team bij het uitvoeren van hun taken.

Directie

De directie wordt gevormd door:

  • Albert Spijker
  • Stephan Dijkstra
  • Louis Altelaar

Samen bepalen ze de koers van PerspektieV.

Raad van Toezicht

PerspektieV heeft nog geen Raad van Toezicht. Dit orgaan is in oprichting: zij houden toezicht op de dagelijkse leiding en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De leden van de Raad zijn niet direct betrokken in de organisatie, maar zijn onafhankelijk en extern. Binnenkort leest u hier wie er deelnemen in onze Raad van Toezicht.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is vormgegeven door middel van een bewonersraad. Jongeren en hulpverleners komen bij elkaar en luisteren naar elkaar. De bewonersraad heeft inspraak in verbeterplannen en alledaagse zaken binnen PerspektieV.